Mieszkanie socjalne – jak je dostać i komu przysługuje

Każda gmina czy miasto może samodzielnie ustalać warunki przyznawania mieszkań socjalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu danej jednostki samorządowej. Są one gromadzone w jednym akcie prawa miejscowego. Jak dostać mieszkanie socjalne? Czy należy się ono tylko samotnej matce?

 

Co to jest mieszkanie socjalne?

Mieszkanie socjalne to lokal przeznaczony na mieszkanie, który posiada obniżony standard. To lokal, który w świetle prawa przeznaczony jest dla osób bezdomnych lub niemogących utrzymać się samodzielnie z powodu ubóstwa.

Bardzo często mieszkania socjalne są usytuowane w peryferyjnych dzielnicach miast albo w starych kamienicach lub zaadaptowanych budynkach. Cechą charakterystyczną wielu lokali socjalnych jest brak bieżącej ciepłej wody, brak dostępu do centralnego ogrzewania, istnienie wspólnych korytarzy, wspólnych kuchni i łazienek z innymi lokatorami.

Wszelkie warunki dotyczące otrzymania mieszkania socjalnego regulują przepisy ustawy z 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Mieszkanie socjalne – jakie warunki muszę spełnić?

 

warunki mieszkanie socjalne

 

Pierwszym krokiem do ubiegania się o lokal socjalny z zasobów gminy będzie uzyskanie wyroku eksmisyjnego z dotychczas zajmowanego mieszkania. Wyrok eksmisyjny daje zainteresowanym prawo do lokalu socjalnego, a zadaniem gminy jest zrealizowanie takiego wyroku. Komu przysługuje mieszkanie socjalne?

 

W pierwszej kolejności prawo do lokalu socjalnego mają:

• kobiety ciężarne,
• dzieci,
• osoby obłożnie chore,
• bezrobotni,
• emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
• osoby, które spełniają przesłanki określone przez radę gminy lub radę miasta w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas zajmowany.

 

Jednocześnie pierwszeństwo przyznania lokalu socjalnego mają osoby i rodziny, które zamieszkiwały w budynkach przeznaczonych do rozbiórki i nadzór budowlany wydał nakaz opróżnienia takiego budynku.

 

Jak starać się o mieszkanie socjalne?

Mając uprawnienia do lokalu socjalnego, należy złożyć odpowiedni wniosek o mieszkanie socjalne w administracji domów gminnych i udokumentować wysokość dochody gospodarstwa domowego, uzasadniającą przekazanie lokalu socjalnego na najem dla danej osoby lub rodziny. Dochody nie mogą przekraczać wysokości określonej w uchwale rady miasta lub rady gminy.

 

Mieszkanie socjalne w Warszawie

W mieście stołecznym Warszawa przy przyznawaniu, a raczej wynajmowaniu lokali socjalnych obowiązuje kryterium dochodowe. Z kryterium dochodowego wynika, że mieszkanie socjalne przeznaczone jest dla najuboższych mieszkańców miasta i gminy, których dochody wynoszą 100 i 130 proc. najniższej emerytury, odpowiednio 1 tys. zł i 1,3 tys. zł. Czynsz w lokalach socjalnych to 1,45 zł za mkw.

 

Mieszkanie socjalne w Warszawie mogą otrzymać tylko warszawiacy i wyłącznie na takich dzielnicach, na których mieszkali. Zmiana miejsca zamieszkania na inną dzielnicę może skutkować skreśleniem z listy oczekujących. Zasada ta nie jest stosowana w przypadku osób bezdomnych i wychowanków pieczy zastępczej.

 

mieszkanie socjalne warszawa

 

Mieszkań socjalnych jest za mało w stosunku do liczby osób, które są do nich uprawione. Zdarza się, że trzeba czekać od kilku miesięcy do nawet kilku lat na przyznanie takiego mieszkania. Sąd do czasu, aż gmina znajdzie uprawnionym lokal socjalny, spełniający określone warunki, wstrzymuje się z eksmisją. Lokal socjalny dla jednej osoby musi mieć przynajmniej 10 mkw łącznej powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa domowego rodziny, powierzchnia pokoi powinna wynosić minimum 5 mkw w przeliczeniu na osobę.

 

Mieszkanie socjalne — jakie dochody?

Co trzeba zrobić, aby zostać wpisanym na listę oczekujących, która jest aktualizowana raz w roku? W administracji domów gminnych, w terminie ściśle określonym przez daną jednostkę, trzeba złożyć stosowny wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Główny dokument to zaświadczenie potwierdzających wysokość dochodów gospodarstwa domowego. Możesz postarać się o wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach. Kryterium dochodowe jest tutaj kluczowe, gdyż chodzi o mieszkania przeznaczone dla najuboższych. Progi kwotowe ustala bezpośrednio urząd miasta lub dzielnicy. Wnioski o przydział lokalu socjalnego rozpatruje komisja składająca się radnych. O tym, kto ostatecznie znajdzie się na liście, decyduje szef urzędu.

Prawo do lokalu socjalnego traci się, jeśli jego dotychczasowy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu.

Czy uznałeś to za interesujące? Udostępnij ten artykuł w swojej sieci społecznościowej:

Wybierz ile gotówki potrzebujesz?

1000 zł6000 zł
124 dni
444
Kwota limitu 1000 zł
Dostępna kwota do wypłaty 1000 zł
Minimalna miesięczna spłata 441.32 zł
Prowizja323.97 zł
Odsetki0.205
RRSO 79,20%
Nota prawna
Formularz informacyjny

Możesz być również zainteresowany: