Pożyczka NEXU zaprojektowana pod Twoje potrzeby

Dostępna 24h online przez komputer

Szybkie pożyczki do 8000 pln przez komputer

Pożyczki osobiste całkowicie online oraz bez przesyłania dokumentacji. Złóż wniosek w dowolnym momencie. Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Pożycz od nas ponownie

Po spłacie możesz ponownie aplikować o kolejną pożyczkę. Szczegółowo wyjaśniamy wszystkie warunki, bez drobnego druku.

Pożyczki online – nie tylko szybkie i wygodne, ale i bezpieczne

Nowe pożyczki na dowolny cel bez ukrytych kosztów. Szybkie procedury, elastyczne podejście.

Kilka podstawowych warunków NEXU.pl

aby uzyskać pożyczkę online

ok

Musisz mieć ukończone 18 lat

ok

Posiadać dowód osobisty

ok

Posiadać adres e-mail

ok

Posiadać rachunek bankowy

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pożyczki NEXU

Czym się różni pożyczka od kredytu?

plus minus

Pojęcia kredytu i pożyczki często używane są zamiennie względem siebie, co jest dużym błędem. Pomiędzy nimi występuje wiele różnic. Zarówno w przypadku pożyczki, jak i kredytu, mamy do czynienia z pożyczaniem pieniędzy, ale inna jest charakterystyka takiego zobowiązania. O ile pożyczka może być udzielana przez dowolny podmiot, nawet osobę prywatną, o tyle kredyt jest domeną banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Pożyczkę można traktować jako mniej wymagającą wersję kredytu. Najczęściej udzielana jest w niższej wartości niż kredyt, a wszelkie zasady jej udostępniania przez pożyczkodawców oraz zaciągania przez pożyczkobiorców są ujęte w Ustawie o kredycie konsumenckim. Udzielającym pożyczkę może być każda osoba lub instytucja, która posiada pożądaną przez pożyczkobiorcę kwotę pieniędzy. Środki są przekazywane na podstawie umowy pożyczkowej.

Kto może otrzymać pożyczkę w Nexu.pl?

plus minus

Pożyczkę w Nexu może otrzymać osoba po 18. roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ma aktywny numer telefonu, adres e-mail i konto bankowe oraz spełnia wymagania pożyczkobiorcy.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę?

plus minus

Wystarczy wejść na stronę www.nexu.pl i kliknąć "Złóż wniosek o pożyczkę". Jeżeli jesteś już zarejestrowany, wystarczy zalogować się do Strefy Klienta i kliknąć "Weź pożyczkę".

Kiedy wpłyną pieniądze jeśli przejdę weryfikację?

plus minus

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki, przelew na Twoje konto uzależniony jest od księgowania bankowego Twojego banku.

Nie otrzymuję wiadomości e-mail.

plus minus

Sprawdź folder "Spam" w swojej skrzynce pocztowej, jeśli nie ma w nim naszej wiadomości, wyślij e-mail na kontakt@nexu.pl. Sprawdź również, czy podczas rejestracji został wpisany prawidłowy adres e-mail.

Skontaktuj się z nami

222 30 20 30

Jesteśmy z Tobą codziennie od 8:00 do 18:00, w sobotę 09:00 - 16:00.
Kontakt mailowy: kontakt @ nexu.pl

Szybkie pożyczki online przez internet

Jak działa pożyczka w Nexu?

W Nexu.pl aplikacja o pożyczkę przez Internet zajmie kilka minut i zaczyna się od określenia kwoty pożyczki i terminu jej spłaty. Dalsze formalności polegają na podaniu podstawowych informacji o sobie: danych kontaktowych, numeru telefonu i adresu e-mail. Chwilę później otrzymasz SMS z krótkim hasłem weryfikacyjnym, które trzeba wpisać do pustego okienka widocznego na stronie. Następnie podajesz kilka prostych informacji osobie. Ostatnim krokiem jest weryfikacja tożsamości, która polega na wykonaniu weryfikację przez bezpieczną i szybką aplikację do potwierdzenia danych. Po tym etapie wnioskowania o środki pozostaje już tylko poczekać na przelew środków na konto bankowe.

Jakie są podstawowe parametry pożyczki online

Szybka pożyczka online jest pożyczką, która pozwala na ogół uzyskać pewną sumę pieniędzy. W wielu firmach pożyczkowych termin spłaty pożyczki ratalnej wynosi 180 dni, a tylko w pojedynczych 90 lub ewentualnie 120 dni. Maksymalna kwota finansowania przeważnie wynosi nie więcej niż 5000-10.000 złotych, przy czym często jest tak, że górny limit pożyczki zależy od tego, czy klient korzystał już z usług danej firmy. Osoby, które po raz pierwszy chcą zaciągnąć zobowiązanie u konkretnego pożyczkodawcy, przeważnie mają do dyspozycji mniejsze sumy. Spłata pożyczki ratalnej online, niezależnie od wysokości pożyczanej kwoty wygląda już tak samo i ma charakter ratalny: przed upływem wskazanego terminu spłaty raty, klient wykonuje odpowiedni przelew na rachunek bankowy pożyczkodawcy. Więcej o pożyczce ratalnej możesz się dowiedzieć z tej strony: Szybkie pożyczki online na raty

Szybka ratalna pożyczka online – w Nexu.pl skrojona na miarę potrzeb klienta


Propozycja pożyczkowa Nexu.pl to całkowicie nowa ratalna pożyczka online. Klienci mają do dyspozycji szeroki wybór produktów pożyczkowych, dzięki czemu z łatwością mogą znaleźć rozwiązanie idealne dopasowane do swoich faktycznych potrzeb finansowych i możliwości w zakresie regulowania zobowiązania.


Klienci Nexu.pl.pl mają do wyboru zarówno tradycyjne chwilówki internetowe spłacane jednorazowo, jak również pożyczki ratalne. Te ostatnie to nic innego jak pożyczki chwilówki online udzielane na co najmniej 2 miesiące i spłacane w ratach. Dłuższy termin spłaty to duży komfort dla pożyczkobiorcy, ponieważ z jednej strony może sfinansować swoje niezbędne wydatki, z drugiej zaś – jego budżet nie jest obciążony nadmiernym comiesięcznym zobowiązaniem. Trzeba jednak podkreślić, że chcąc uzyskać możliwie jak najtańszą pożyczkę, należy zdecydować się na krótki termin spłaty.

Pożyczki online – ciekawa alternatywa dla kredytów bankowych


Obecnie banki stawiają wysokie wymagania potencjalnym kredytobiorcom: oczekują od kredytobiorcy posiadania dobrej historii kredytowej oraz stabilnej sytuacji finansowej. Uzyskiwanie dochodów na podstawie umów cywilnoprawnych, nieregularne wpływy wynagrodzenia, spłacanie sporego zadłużenia, czy też nawet pojedyncze negatywne wpisy w BIK – każdy z tych elementów może stanowić przesłankę do udzielenia negatywnej decyzji kredytowej.
Tymczasem internetowym szybkim pożyczkom ratalnym nie towarzyszą aż tak restrykcyjne wymogi, dzięki czemu są one zdecydowanie łatwiej dostępne niż kredyty. Pożyczki ratalne to z jednej strony jedyny rodzaj pożyczki, z której mogą skorzystać osoby posiadające potrzebę zakupu, remontu, czyli potrzeby tu i teraz, z drugiej zaś – atrakcyjna alternatywa dla produktów kredytowych. Te ostatnie, w porównaniu do chwilówek czy produktów ratalnych, wiążą się z dłuższym i bardziej skomplikowanym procesem ubiegania się o środki, a najczęściej również z dłuższym czasem oczekiwania na przelew.

Pożyczkodawcą jest Blue Finance Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884428, NIP: 7011020984, REGON: 388221973, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł, wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000553. Przyznanie Pożyczki Klientowi uzależnione jest od pozytywnego wyniku Oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez Blue Finance Polska sp. z o.o.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 280,1% i została skalkulowana w oparciu o następujące założenia: kwota Pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 3000 zł; Całkowity koszt pożyczki: 1119,86 zł (w tym: Prowizja 1119,86 zł, Odsetki kapitałowe: 0 %); Całkowita kwota do spłaty: 4119,86 zł; spłata w 5 ratach z czego 4 raty są ratami równymi w wysokości 823,97 zł każda, a ostatnia rata jest ratą wyrównującą w wysokości 823,98 zł. Okres obowiązywania Umowy pożyczki – czas określony od dnia 01.08.2021 r. do dnia 29.12.2021 r. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.08.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Administratorem danych osobowych Klienta jest Blue Finance Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Klientem a Blue Finance Polska sp. z o. o. jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje na temat zasad i procedury pozasądowego rozwiązywania sporów przez Rzecznika Finansowego można znaleźć na stronie internetowej: https://rf.gov.pl

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Klientem a Blue Finance Polska sp. z o. o., Klient może również  skorzystać z Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/odr/.

Minimalny okres trwania Umowy pożyczki (okres spłaty) wynosi 2 miesiące, a maksymalny 6 miesięcy. Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 474,9%.

NEXU.pl 2021