kredyt studencki

Czym jest  kredyt studencki i jak można go otrzymać?

 

Koszty jedzenia, mieszkania i nauki poza miejscem zamieszkania mogą zrujnować budżet studenta. Jeśli rodzice czy inni krewni nie pomagają finansowo, pozostaje mu starać się o pracę dorywczą lub o preferencyjny kredyt studencki. Pożyczka dla studenta jest szczególnym rodzajem zobowiązania, wypłacanym w transzach, którego spłata rozpoczyna się nawet po dwóch latach od zakończenia studiów. Jak otrzymać taki kredyt?

 

 

Czym jest kredyt studencki?

 

co to jest kredyt studencki

 

Kredyt dla studenta, nazywany również pożyczką studencką, to zobowiązanie udzielane przez banki dla kredytobiorców ze statusem studenta lub doktoranta. O kredyt studencki można ubiegać się od 1998 roku i stanowi on atrakcyjną formę finansowania w okresie trwania studiów. Pożyczka dla studenta może być udzielona na maksymalnie 6 lat, a doktorantom na 4 lata. Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się z opóźnieniem – w dwa lata po uzyskaniu dyplomu.

 

Od sierpnia 2016 roku zmieniły się warunki, na jakich jest udzielany kredyt studencki. Zmiany dotyczą kwot finansowania, ponieważ maksymalne wsparcie wzrosło do 1000 zł miesięcznie. Dotychczas było to zaledwie 800 zł na miesiąc, wypłacane przez 10 miesięcy trwania roku akademickiego.

 

 

 

Dla kogo przeznaczony jest preferencyjny kredyt studencki?

 

Zgodnie z kryteriami udzielania kredytów studenckich, takie wsparcie finansowe mogą otrzymać studenci, doktoranci uczelni i jednostek naukowych oraz od niedawna także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe.

Podstawowym kryterium rozpatrywanym przez banki jest przy tym dochód na jedną osobę w rodzinie studenta czy doktoranta. Pożyczka studencka zostanie udzielona, jeśli dochód nie przekracza 2500 zł brutto (kryterium ważne na rok akademicki 2017/2018).

 

 

Jak ubiegać się o kredyt studencki?

 

Podstawą ubiegania się o kredyt dla studenta jest wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta. Składa on wraz z wnioskiem zaświadczenie szkoły wyższej, stwierdzające, że dana osoba jest studentem albo dokument potwierdzający udział wnioskodawcy w rekrutacji na daną uczelnię.

Niezbędny będzie także dokument wymagany przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu studenckiego – najczęściej będą to zaświadczenia od pracodawców poręczycieli. Pożyczki dla studenta nie można otrzymać bez zabezpieczenia w postaci poręczenia od osób prywatnych lub z Banku Gospodarstwa Krajowego bądź od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

pożyczka dla studenta

 

Wnioski należy składać zwykle do końca października każdego roku kalendarzowego, w wybranym przez studenta banku, na oficjalnym druku. Kredytów studenckich udziela w zasadzie od początku pojawienia się takiego wsparcia finansowego, bank PKO. Oprócz tego banku, kredytów studenckich udzielają: Pekao SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz SGB-Bank SA.

Po złożeniu wniosków, banki wydają w założonym terminie decyzję kredytową dla wskazanej kwoty kredytu. Do 31 grudnia 2016 roku musi być zawarta pomiędzy bankiem a studentem lub doktorantem umowa kredytu studenckiego.

 

 

Spłata kredytu studenckiego

 

Student, który korzystał z kredytu studenckiego, musi zacząć go spłacać po dwóch latach od ukończenia studiów. W czasie spłaty kredytu oprocentowanie naliczane jest w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Spłata może trwać dwa razy dłużej niż okres wypłaty kredytu studenckiego.

 

Koszty jedzenia, mieszkania i nauki poza miejscem zamieszkania mogą zrujnować budżet studenta. Jeśli rodzice czy inni krewni nie pomagają finansowo, pozostaje mu starać się o pracę dorywczą lub o preferencyjny kredyt studencki.

 

 

Czy uznałeś to za interesujące? Udostępnij ten artykuł w swojej sieci społecznościowej:

Wybierz ile gotówki potrzebujesz?

1000 zł6000 zł
124 dni
444
Kwota limitu 1000 zł
Dostępna kwota do wypłaty 1000 zł
Minimalna miesięczna spłata 441.32 zł
Prowizja323.97 zł
Odsetki0.205
RRSO 79,20%
Nota prawna
Formularz informacyjny

Możesz być również zainteresowany: