Konkurs

Za co lubisz polską jesień?

Zasady konkursu

Poprzez kliknięcie „Biorę udział” oświadczasz, że akceptujesz Regulamin konkursu „Wakacyjny Konkurs Nexu”, przystępujesz do konkursu oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Blue Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych podanych w formularzu w celu udziału w konkursie.

Jeśli masz jeszcze pytania
zadzwoń pod numer: 222 30 20 30

Odwiedź nasze Social Media

NEXU NEXU

Jeśli masz jeszcze pytania
zadzwoń pod numer: 222 30 20 30

Odwiedź nasze Social Media

NEXU NEXU

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Co należy zrobić aby wziąć udział w konkursie Nexu?

Wystarczy wziąć pożyczkę podczas trwania konkursu na kwotę min. 1500 zł na wybrany przez siebie okres czasu oraz przesłać przez dedykowany formularz na stronie https://nexu.pl/konkurs/ numer umowy pożyczki, imię, email oraz wysłać odp. na pytanie „Za co lubisz polską jesień?”.

Jakie jest zadanie konkursowe?

Wystarczy odpowiedzieć na pytanie „Za co lubisz polską jesień” i wysłać odpowiedź w formularzu. Najciekawsze odpowiedzi wygrywają!

Jakie nagrody mogę wygrać biorąc udział w konkursie?

Nagroda główna – 5 x 100zł

Kiedy mogę wziąć udział w konkursie?

Do konkursu można przystąpić 19 września 2022r. do 30 września 2022r.

Jak dowiem się o ewentualnej wygranej?

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 października 2022r. poprzez wiadomość e-mail i sms kierowaną do zwycięzców oraz na firmowym profilu Facebook.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia (18+), która spełni warunki konkursu opisane w Regulaminie „Za co lubisz polską jesień?”.

NEXU ZPF

Blue Finance Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884428, NIP: 7011020984, REGON: 388221973, kapitał zakładowy w wysokości 200 000,00 zł, wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000553. Przyznanie Pożyczki Klientowi uzależnione jest od pozytywnego wyniku Oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez Blue Finance Polska sp. z o.o. Pożyczkodawcą jest Blue Finance Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyznanie i wysokość limitu kredytu odnawianego zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą operatora.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 76,45% i została skalkulowana w oparciu o następujące założenia: kwota Limitu kredytowego: 2000 zł; Oprocentowanie zmienne w skali roku 20,5%; Całkowita kwota kredytu (kwota Limitu kredytowego bez kredytowanych kosztów): 1763,71 zł; Całkowity koszt kredytu: 365,38 zł (w tym: Prowizja: 236,29 zł, Odsetki kapitałowe: 129,10 zł); Całkowita kwota do spłaty: 2129,10 zł; okres obowiązywania Umowy limitu kredytowego – czas określony 131 dni od dnia 08.09.2023 r. do dnia 16.01.2024r.; Klient korzysta z kredytu w następujący sposób: (i) w pierwszym dniu obowiązywania Umowy Prowizja rozliczana jest automatycznie w ciężar Limitu kredytowego a Klient wykorzystuje pozostały dostępny Limit kredytowy w całości, (ii) w każdym pierwszym dniu kolejnego Okresu rozliczeniowego Klient dokonuje spłaty Minimalnej kwoty do spłaty w wysokości 15% wykorzystanego Limitu kredytowego wraz z naliczonymi Odsetkami kapitałowymi, a następnie (iii) w tym samym dniu wykorzystuje w całości pozostałą kwotę dostępnego Limitu kredytowego. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.09.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Administratorem danych osobowych Klienta jest Blue Finance Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce prywatności. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Klientem a Blue Finance Polska sp. z o. o. jest Rzecznik Finansowy.

Dane kontaktowe Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje na temat zasad i procedury pozasądowego rozwiązywania sporów przez Rzecznika Finansowego można znaleźć na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Klientem a Blue Finance Polska sp. z o. o., Klient może również skorzystać z Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/odr/.

 

Okres trwania Umowy limitu kredytowego wynosi 131 dni. Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 76,45%.

NEXU.pl 2023