Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej – co to jest?

 

Spółdzielnie mieszkaniowe są bardzo popularne w Polsce. Osoby, które żyją w nieruchomościach podlegającym pod ten model własności mieszkań, oprócz opłat za czynsz i media, wpłacają środki również na fundusz remontowy. Stanowi on zabezpieczenie finansowe na nieprzewidziane wydatki. W tym artykule przedstawiamy, czym charakteryzuje się ten rodzaj zbiórek i odpowiemy na pytanie, czy wpłaty są obowiązkowe.

 

 

Co to jest fundusz remontowy?

 

Fundusz remontowy to nic innego jak zbiórki pieniędzy, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z remontami, naprawami czy modernizacją części wspólnych nieruchomości. Środki zbierane są przez zarządców wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. W takim przypadku właściciele mieszkań zobowiązani są do wpłaty ustalonej sumy na konto w postaci zaliczki do dnia 10 każdego miesiąca. Zazwyczaj płatność odbywa się wraz z czynszem. Spółdzielnia mieszkaniowa zakłada fundusz remontowy dla wszystkich budynków łącznie. Niemniej jednak, musi prowadzić osobną ewidencję przychodów i rozchodów dla każdej pojedynczej nieruchomości.

 

fundusz mieszkaniowy co to jest

 

Sytuacja zmienia się w przypadku, kiedy spółdzielnia tylko zarządza którymś z budynków. Wtedy zakłada się oddzielny fundusz remontowy. Środki z niego można wykorzystać tylko na cele związane z tym konkretnym obiektem. Zarząd spółdzielni jest zobowiązany do przygotowania planu niezbędnych napraw na kilka lat do przodu.

 

Zobacz też: Jak obniżyć rachunki za prąd w 2023 roku?

 

Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej

 

Wyróżnia się małe i duże wspólnoty mieszkaniowe. Mała to taka, gdzie liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest mniejsza niż trzy. Duża zawiera ich większą ilość.

Wspólnota mieszkaniowa nie jest prawnie zobowiązana do utworzenia funduszu remontowego, dlatego podejmowanie decyzji w tej kwestii jest dobrowolne. Przede wszystkim wszyscy mieszkańcy muszą wyrazić taką zgodę.

 

fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej

 

W praktyce, w większych wspólnotach fundusz jest prawie zawsze obecny. W małych występuje zdecydowanie dużo rzadziej. Spowodowane jest to przede wszystkim przez czynniki ekonomiczne. W przypadku dużych wspólnot, które liczą nawet kilkudziesięciu właścicieli, nawet niewielkie comiesięczne wpłaty umożliwiają zebranie dużej sumy, która będzie mieć znaczenie przy remoncie.

Należy pamiętać o tym, że możliwe jest cofnięcie decyzji i zaprzestanie wpłacania składek i zażądania zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Z reguły są to problematyczne przypadki, a rozwiązanie sytuacji musi odbyć się za pośrednictwem drogi sądowej.

 

 

Jakie są stawki funduszu remontowego?

 

Nie można podać konkretnej stawki, gdyż nie jest ustalona odgórnie. Jest ona zawsze dopasowywana indywidualnie. Wszystko jest uzależnione od ustaleń, który ustali zarządzający danym osiedlem. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wpłacania kwoty na fundusz remontowy, która jest proporcjonalna do wielkości udziału ich lokalu w całym budynku. Posiadacze większych mieszkań zatem zapłacą więcej.

 

zebranie mieszkańców w spółdzielni

 

Dokładne informacje dotyczące konkretnych wysokości składek są określane w uchwale, nad którą głosują uprawnieni mieszkańcy i właściciele. Przeciętna wysokość wpłaty wynosi 2-3 zł za metr kwadratowy powierzchni nieruchomości. Przykładowo, przy stawce wynoszącej 2 zł za metr kwadratowy, opłata za mieszkanie 60 metrów kwadratowych wyniesie 120 zł. Waloryzacja stawek jest uwzględniana w każdym roku.

 

 

 

Czy fundusz jest obowiązkowy?

 

Należy zauważyć bardzo istotny szczegół, który odróżnia funkcjonowanie funduszu remontowego we wspólnotach i spółdzielniach. W drugim przypadku jest on obowiązkowy.

Aby utrzymać budynki w estetycznym i dobrym stanie, administracja musi posiadać środki na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych napraw.

We wspólnotach, decyzyjny głos należy do właścicieli i mieszkańców lokali. Pieniądze, które mają być przeznaczone na remonty mogą być zbierane poza funduszem, lecz jest to rzadkie zjawisko.

 

 

Na co można przeznaczyć pieniądze z funduszu remontowego?

 

Środki, które pochodzą z takiego funduszu, mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na przeprowadzenie zaplanowanych prac. Do tej kategorii należą:

  • naprawy dachu i kominów,
  • wymiany okien i drzwi,
  • osuszanie i odwilgocenie fundamentów,
  • malowanie klatek schodowych i piwnic,
  • remonty suszarni i pralni,
  • prace porządkowe,
  • wymiany instalacji elektrycznych i gazowych,
  • wymiany kanalizacji,
  • zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku,
  • renowacje windy.

 

Każdy członek należący do wspólnoty może zgłosić swój pomysł na wykorzystanie środków. Należy pamiętać, że są oni zobowiązani do opłat za wszystkie naprawy i modernizacje, nawet w przypadku, kiedy się nie korzysta z efektów. W ten sposób, osoba, która nie korzysta z windy i tak będzie musiała opłacić jej modernizację.

 

 

Czy da się odzyskać fundusz remontowy po sprzedaży mieszkania?

 

co składa się na fundusz remontowy

 

Wszystkie składki, które zostały wpłacone w danym roku są bezzwrotne. Obowiązek zwrotu nie istnieje, chyba że inaczej wynika z ustaleń.

 

 

Fundusz remontowy – podsumowanie

 

W Polsce spółdzielnie mieszkaniowe są popularnym modelem własności mieszkań. W ramach comiesięcznych opłat, osoby mieszkające w nieruchomościach należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zwykle wpłacają również pieniądze, które przeznaczane są na modernizacje.

Fundusz remontowy to zbiórki, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z remontami, naprawami czy modernizacją części wspólnych nieruchomości.

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie prowadzą taki fundusz na innych zasadach. W przypadku spółdzielni, jego istnienie jest obowiązkowe. Wspólnoty mieszkaniowe mają wybór, ale najczęściej decydują się na założenie funduszu. Wymagana kwota wpłaty jest ustalana indywidualnie dla każdej wspólnoty lub spółdzielni.

 

 

Czy uznałeś to za interesujące? Udostępnij ten artykuł w swojej sieci społecznościowej:

Wybierz ile gotówki potrzebujesz?

1000 zł6000 zł
124 dni
444
Kwota limitu 1000 zł
Dostępna kwota do wypłaty 1000 zł
Minimalna miesięczna spłata 441.32 zł
Prowizja323.97 zł
Odsetki0.205
RRSO 79,20%
Nota prawna
Formularz informacyjny

Możesz być również zainteresowany: