Faktoring – czym jest? Wady i zalety faktoringu

 

Istnieje wiele różnych form finansowania działalności bieżącej, operacyjnej czy strategicznej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Jedną z nich jest faktoring. Na czym on polega i czy warto skorzystać z takiego rodzaju finansowania?

 

 

Pojęcie faktoringu

 

W formie finansowania, jaką jest faktoring, udział biorą trzy podmioty: faktorant, dłużnicy i faktor. Dostawca towarów lub usług, czyli faktorant, korzysta z usługi faktoringowej, która polega na wykupie przez faktora, tj. firmy udzielającej finansowania, należności o odroczonym terminie płatności. Wynikają one z faktur, wystawionych przez faktoranta dla jego odbiorców, czyli dłużników.

 

Innymi słowy, instytucja finansująca płaci za nie przeterminowane faktury natychmiast po ich wystawieniu, dzięki czemu przedsiębiorstwo udziela kredytu kupieckiego swoim odbiorcom, ale jednocześnie nie zamraża swoich pieniędzy. Płatność uiszczana przez faktora wynosi zwykle od 80 do nawet 100 proc. wartości faktury, pomniejszone o prowizję firmy finansującej. Reszta należności przekazywana jest faktorantowi po otrzymaniu przez faktora zapłaty od odbiorcy. Faktor nie tylko dokonuje określonej, zgodnej z umową faktoringową płatności, ale i kontroluje na bieżąco rozliczenia z odbiorcami i prowadzi konta księgowe.

 

faktoring o co chodzi

 

 

Wyróżnić można kilka rodzajów faktoringu:

• faktoring pełny – bez regresu, gdzie ryzyko braku wypłacalności odbiorców spoczywa na faktorze,
• faktoring niepełny – z regresem, gdzie ryzyko braku wypłacalności odbiorców spoczywa na faktorancie,
• faktoring mieszany,
• faktoring eksportowy,
• faktoring odwrotny.

 

Ten rodzaj finansowania adresowany jest wyłącznie do firm i instytucji, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. W rzeczywistości polega to na swoistej sprzedaży faktur.

 

 

Plusy i minusy faktoringu

 

faktoring plusy i minusy

 

Dla wielu firm faktoring może być atrakcyjną formą finansowania działalności gospodarczej i alternatywą dla kredytu. Jednak skorzystanie z niej powinno wynikać z rzetelnej analizy sytuacji finansowej firmy. Chwilowy brak środków finansowania nie może być wyłącznym powodem zwrócenia się o pomoc do instytucji faktoringowej.

Zaletą faktoringu jest jego większa dostępność niż w przypadku kredytów bankowych, porównywalna z dostępnością pożyczek pozabankowych. Zwłaszcza małe, młode firmy częściej będą mogły sięgnąć po faktoring niż po zobowiązanie kredytowe. Warto skorzystać z faktoringu, jeśli ma się wielu stałych odbiorców, którym udziela się kredytów kupieckich, zaś ich obsługa jest kosztowna.

Faktoring pomoże w takiej sytuacji szybko uzyskać zwrot środków finansowych od swoich dłużników i natychmiastowe zwiększenie płynności finansowej. Podpisanie umowy faktoringowej nie obniża w żaden sposób zdolności kredytowej faktoranta, dlatego może on śmiało wnioskować o kredyt.

Minusem faktoringu często są koszty takiego finansowania, które mogą być nawet wyższe niż przy kredycie lub pożyczki. Poza tym faktorant przekazuje faktorowi dane finansowe firmy, co stwarza ryzyko ich przejęcia przez konkurencję.

 

Czy uznałeś to za interesujące? Udostępnij ten artykuł w swojej sieci społecznościowej:

Wybierz ile gotówki potrzebujesz?

1000 zł6000 zł
124 dni
444
Kwota limitu 1000 zł
Dostępna kwota do wypłaty 1000 zł
Minimalna miesięczna spłata 441.32 zł
Prowizja323.97 zł
Odsetki0.205
RRSO 79,20%
Nota prawna
Formularz informacyjny

Możesz być również zainteresowany: